Alvaron Eveningfall

Description:

Moon elf, ranger 6, CN

 • STR: 12
 • DEX: 18
 • CON: 12
 • INT: 14
 • WIS: 10
 • CHA: 8

AC: 17

HP: 29

Attacks:

 • Longbow: + 12,+ 12,+ 7 (+13 30 ft), +1dmg 30 ft
 • 1d8+2,+1 fire 130 ft
 • 1d10+2,+1 fire 65 ft
 • 1d8+2,+2 fire, 130 ft
 • 1d6+2,+1 fire 130 ft
 • Morningstar: + 8 / + 3
 • 1d8+1

Equipment:
m.c. longbow +1, +1str,
mw long bow +1 str,
dagger,
mw st leather,
large wooden shield,
mw fletching tools,
cold weathers outfit,
rope + gr hook,
backpack,
trail rations ×1,
snow goggles,
klizaljke,
cold fire torch ×10,
Flint and steel,
Arrows ×76,
Arrows, broadhead ×45,
Arrows, flight ×19,
Arrows, dragonsbreath ×13,

CLW pot ×4,
CWM pot 1,

Vreća equipment: hammer, shovel, climbers kit, fur clothing, waterskin ×2, trail rations ×2, krplje,

Saves:

 • FS: + 6
 • RS: + 9
 • WS: + 2(+2 vs ench.)

Feats: Track, Point blank shot, rapid shot,precise shot, endurance, w.focus longbow, many shot, improved rapid shot, favored enemy: orcs +2, humans +4,

Skills:

 • balance 11,
 • climb 5,
 • jump 10,
 • tumble 12,
 • swim 2,
 • spot 12,
 • listen 12,
 • survival 12,+2 track
 • kn nature 10,
 • kn dung 5,
 • hide 13,
 • m silently 13,
 • h anim 5,
 • ride 7,
 • search 10,
 • craft bowmaking 10,
 • wild empathy 8,
 • Bio:

  Jedan običan dan u drevnoj šumi Cormanthora, ali veliki dan za mladoga i najnovijeg rangera Semberholma Alvaron Eveningfall-a. Nakon dugog treninga i prema tradicija vlastite obitelji postao je punopravni šumar tek kada je sam sebi uspio izraditi luk prema vlastitoj mjeri, kreće na svoju prvu šumsku patrolu sa starijim i iskusnijim članovima svoje postrojbe.

  Nakon nekoliko dosadnih i naoko bezličnih dana upadaju u zasjedu razno raznih pustolova i pljačkaša drevnih vilenjačkih bogatstava Elven Courta. Nakon nekoliko minuta borbe i palih vilenjaka i uljeza, zapovjednik odluči staviti moje svještine neprimjetnog kretanja kroz šumu na test i šalje me po pojačanje u osmatračnicu ni par milja odavde. Nakon uspješnog šuljanja i puzanja kroz grmlje izlazim iz neprijateljskog obruča i za nekoliko minuta dolazimo s novih desetak ratnika i najvažnije s dva maga koja su se samo Corellon-ovom voljom našla tamo na odmoru. S novim pojačanjem uljazi su bili više nego brzo rješeni, ali ne uz veći gubitak naše patrolne skupine.

  Od preživjelih napadača i njihovih stvari koje smo proučili saznali smo da su oni pljačkaška gilda koja generalno operira po Damari i okolnim područjima. Jedino pitanje je kako su se odlučili na ovako odvažan poduhvat. Saznali smo da su već imali par uspješnih pljački po Cormathoru i kada smo saznali približnu lokaciju njihovog sjadišta u divljini Damare, odlučeno je da ih se podjeti da se vilenjake ne pljačka u njihovom drevnom domu. Glavni mag iz Semberholma nas je obavijestio da je u mogućnosti teleportom prebaciti manju skupinu koja je voljna krenuti u potragu kod našig sunarodnjaka koji žive na rubu Rowlinove šume tj. na rubu Damare.

  Prošlo je nekoliko tjedana traganja za guildom jer kao svi lopovi koji drže do sebe nisu baš se oglašavali u svakoj krčmi. Ali uz par strijela u ektrimitete lojalnosti se naglo mijenjaju. Nakon što je ta područnica bila razrješena i naši suborci osvećeni vraćamo se kod naših saveznika u Rowlinovoj šumi gdje saznajemo da ili nas čeka veoma dug put pješica do Cormathora ili čekanje mjesec dana povratak njihovog maga sa kolegija u Lethirovoj šumi. Izleda da je ostalo poprilično vremena za upoznavanje Rawlinove šume i okolnih Coldlandsa…

  Alvaron Eveningfall

  To Tame a Land Trance