Dagna Beargut

Description:

NG Druid 6 of Mielikki, Middleaged Shield Dwarf

 • EXP:
 • STR 12 + 1
 • DEX 10 + 0
 • CON 16 + 3
 • INT 12 + 1
 • WIS 16 + 3
 • CHA 8 – 1
 • Base Attack Bonus: + 4
 • Initiative: + 0
 • Saves: Fort + 8(10); Refl: + 2(4);Will + 8(+10)
 • Feat: Dauntless, Augmented Healing, Nature Spell
 • HP:
 • AC: 17
 • speed:20 ft.; armor check penalty -2
 • Skills: Concentration 12, Craft(leatherworking) +5, Diplomacy +1, Handle animal +7, Heal +7, Knowledge(nature) +11, Listen +7,* Profession(cook)4, Ride +3, Spellcraft +2, Spot +7, Survival +11
 • languages: dwarven, goblin, common, damaran
 • special abilities and qualities: animal companion, nature sense, wild empathy (+7), woodland stride, trackless step, resist nature’s lure, wild shape (2/day)
 • Possesions: ring 1 deflection to AC, mw studded leather, large wooden shield +1, shorspear mw. (att +4, dmg 1d61, x2), 2x mw javelin,, healer’s kit(mw.)x2, leatherworking tools, trail rations x4, waterskin x2, backpack, spell component pouch x2, rope, dog feed x4, bedroll, sickle, extreme weather’s outfit, 50gp worth of herbs.
 • druid’s animal companion:
 • - animal companion: Gerti, (Husky; STR 17, DEX 17, CON 16, INT 2, WIS 12, CHA 6, medium animal, 45 hp, init 3, speed 40 ft, AC 22, attack: bite +67 melee (1d84); spec. qualities: low-light vision, scent, evasion, devotion; saves: FORT +8, REFL +8, WILL +3, Feats: track, endurance, improved natural armor, improved natural weapon (bite); skills: jump +9, listen +5, spot +5, swim +4, survival +3
 • money: 26gp, 5sp
 • Home region: Damara, Galena Mountains, Hometown: Bloodstone Mines
 • Wild shape form: bear
 • Size/Type: Medium Animal
 • Hit points: 55
 • Initiative: +1
 • Speed: 40 ft. (8 squares)
 • Armor Class: 14 (+1 Dex, +2 natural, +1 ring of deflection), touch 12, flat-footed 13
 • Base Attack/Grapple: 4/8
 • Attack: Claw +8 melee (1d4 + 4)
 • Full Attack: 2 claws +8 melee (1d4 + 4) and bite +3 melee (1d6 + 2)
 • Space/Reach: 5 ft./5 ft.
 • Special Attacks and feats: — ; endurance, run
 • Abilities: Str 19, Dex 13, Con 15, Int 12, Wis 16, Cha 8
 • I
 • Wild shape form: snow leopard
 • Size/Type: Medium Animal
 • Hit points: 55
 • Initiative: +4
 • Speed: 40 ft (8 squares), climb 20 ft.
 • Armor Class: 16 (+4 Dex, +1 natural, +1 ring of deflection), touch 15, flat-footed 12
 • Base Attack/Grapple: 4/7
 • Attack: Bite +8 melee (1d6 + 3)
 • *Full Attack: Bite +8 melee (1d6 + 3) and 2 claws +3 melee (1d3 + 1)
 • Space/Reach: 5 ft./5 ft.
 • Special Attacks and feats: Improved grab, pounce, rake 1d3 + 1; alertness, weapon finesse
 • Abilities: Str 16, Dex 19, Con 15, Int 12, Wis 16, Cha 8
 • I
 • Wild shape form: wolf
 • Size/Type: Medium Animal
 • Hit points: 55
 • Initiative: +2
 • Speed: 50 ft. (10 squares)
 • Armor Class: 15 (2 Dex, +2 natural, +1 ring of deflection), touch 13, flat-footed 13
  Base Attack/Grapple: +4/
  5
  Attack: Bite +6 melee (1d6 + 1)
  Full Attack: Bite +6 melee (1d6 + 1)
  Space/Reach: 5 ft./5 ft.
  Special Attacks and feats: Trip; track, weapon focus(bite)
  Abilities: Str 13, Dex 15, Con 15, Int 12, Wis 16, Cha 8
Bio:

Okrutna, hladna zima to bijaše u Galenskim planinama, no u Damari, samo jedna od mnogih. Većina živih stvorenja, nenaviklih na toliko dubok snijeg i oštar, neprijateljski vjetar, skrivaše se u svojim nastambama. Gusti crni dim, uočljiv na milje uokolo, izdajnički otkrivaše prisustvo patuljaka… Nekoliko zaprežnih saonica je ležalo polomljeno nasred čistine u malenom planinskom klancu, a jedna bijaše zapaljena i sporo izgaraše uz povremenu eksploziju. Ogoljela tijela patuljaka, zajedno s ostacima zaprežnih pasa ležaše u izgaženom, crvenom snijegu. Među njima također, tijela goblina i worgova, svi puni strijela i dubokih posjekotina. Tridesetak beživotnih tijela, zgrčena u grotesknim pozama u kojima ih je zatekao kraj, već pomalo pokrivena mrazom prekrivahu tu ledinu. Jedino se jedna medvjedica lijeno gegaše među ostacima bitke koja je trgnuše iz zimskog sna. Rujući lijeno po saonicama, najednom zastane i naćuli uši. Vodeni hropac jednog patuljka je privukao njenu pozornost. Oprezno se dovukoše do zadnjih saonica iz male karavane i obišavši ih, ugleda patuljačko dijete, posječena lica i trbuha, kako leži u snijegu. Iako nije vidio od kriv koja mu se iz velike rane slila prema očima i sljepila kapke, mladi patuljak je jako dobro osjetio ispitivački dah nekakve životinje, vrlo velike životinje. Otvorivši usta da zavrišti, sve ostade samo na još jednom hropcu. Medvjedica se dugo zagledaše u njega i najednom ga nježno, poput mladunčeta uhvati u svoju veliku čeljust i polagano ga počne nositi i vući prema brlogu…
Crven u licu, gotovo bez daha, patuljak u laganom kožnom oklopu, gotovo s licem naprijed upadnu u maleni planinski potok. Napivši se vode, glasno podrignu i taman da opet nagne u bjesomučni trk, spazi s druge strane potoka jednu zbunjenu priliku. Drugi patuljak, s ogromnom brazgotinom preko lica, prekriven kožama i potpuno obrastao u divlju kosu i bradu ga radoznalo promatraše. “Gundar” promuca znojni patuljak, a zatim se uspravi i glasnije kaže “Gundar Stonehammer” pritom uperivši palac prema svojim prsima. “Da se nisi izgubio u ovom opakom kraju, brate?” upita on čudnu pojavu. Obrasli patuljak nešto oslušne oko sebe, kratko zareži, a onda se nasmiješi i odgovori “nej”. “Čuj, rado bih sada popričao s tobom, no, kratak sam s vremenom, moram odjuriti do Ironspura, u Bloodstone Minesima je zimus nestalo ljekovitih trava i napitaka, a prije par dana se raširila nekakva groznica, tak’ da je cijelo selo izloženo bolesti”. Divlji patuljak, vidjevši da je ovaj drugi već krenuo dalje trčati, se zadere: “ček”. Gundar zastane i pogleda ga opet upitno. “Daj im ovega”, reče i iz kože iz nekakvog tajnog džepa izvadi omalen kožnati smotuljak. “To bu dost’ za celo mesto” i bacivši smotuljak Gundaru pred noge, se okrene i krene prema obližnjem drveću. “Čekaj, Moradina mu!” se prodere Gundar, no divlji je začas zašao za stabla i nestao u šipražju…
Divlji – Dagna već više od stotinu godina živješe u Galenskim planinama. Većinu tog vremena proživješe s dvije generacije potomaka medvjedice koja ga posvojiše. Kad je taj medvjeđi klan izumro, iz čiste radoznalosti i pomalo iz usamljenosti se približiše Bloodstone Minesima. Tamo je povremeno promatrao i neopaženo slušao rudare koje bi izašli iz naseobine. S vremenom se među rudarima raširiše priča o divljem patuljku koji tumara planinama i koji povremeno dolazi do obližnjeg potoka da priča s Gundarom, gradskim glasnikom. S vremenom se Dagna sprijateljiše s ostalim rudarima iz naseobine i počeo dobavljati trave i spravljati ljekovite napitke. Budući da nikad ne tražiše ništa zauzvrat, rudari se dogovoriše i darovaše mu dva šteneta.
Nakon još par godina, dok su štenci odrasli, Dagna je počeo više istraživati Galenske planine, i tako se počeo otiskivati na sve dulja i dulja putovanja, koja ga nakraju nanesoše do mjesta na kojem se odvija Župina kampanja.

v*

Dagna Beargut

To Tame a Land Martin